Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd

Allwch chi gasglu pob un o'r 17 stamp?

Cofnodwch eich taith wrth i chi gasglu stampiau pasbort i hawlio eich tystysgrif Llwybr Dyffryn Gwy gyda bathodyn.

Stampiau ar Basbort Llwybr Dyffryn Gwy

O faes parcio Rhyd-y-benwch i Langurig

12.25 milltir (19.7 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Langurig i Raeadr Gwy

12 milltir (19.3 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Raeadr Gwy i'r Bontnewydd-ar-Wy

9.5 milltir (15.3 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O'r Bontnewydd-ar-Wy i Lanfair-ym-Muallt

6.5 milltir (10.5 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Lanfair-ym-Muallt i Erwyd

7.25 milltir (11.7 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Erwyd i'r Clas-ar-Wy

8.75 milltir (14.1 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O'r Clas-ar-Wy i'r Gelli Gandryll

4.75 milltir (7.6 km) – llwybr arall (ger Llowes) 5 milltir (8 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

Hay-on-Wye to Bredwardine

8.5 milltir (13.7 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Bredwardine i Byford

4.75 milltir (7.6 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Byford i Henffordd

9.75 milltir (15.7 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Henffordd i Fownhope

6.75 milltir (10.9 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Fownhope i Rosan ar Wy

10.5 milltir (16.9 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Rosan ar Wy i Kerne Bridge

5.5 milltir (8.8 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Kerne Bridge i Symonds Yat

7.5 milltir (12.1 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Symonds Yat i Drefynwy

5.5 milltir (8.8 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Drefynwy i Dyndyrn

10.25 milltir (16.5 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

O Dyndyrn i Gas-gwent

5.75 milltir (9.3 km)


STAMP WEDI CLOI

Stamp Unlocked

Lleoliadau Stampiau

Maes parcio Rhyd-y-benwch
Tynnwch hun-lun ohonoch gerllaw carreg nodi Llwybr Dyffryn Gwy a'i lwytho i'ch pasbort
Swyddfa Bost Llangurig
12.25 milltir
Amgueddfa CARAD yn Rhaeadr Gwy
12 milltir
Swyddfa'r post yn y Bontnewydd-ar-Wy
9.5 milltir
Builth Wells Bron Wye BNB
6.5 milltir
Oriel Gelf Gorsaf Erwyd
7.25 milltir
Swyddfa'r post yn y Clas-ar-Wy
8.75 milltir (14.1 km)
Golesworthy Outdoors yn y Gelli Gandryll
4.75 milltir
Eglwys Sant Andreas yn Bredwardine
8.5 milltir
Eglwys Sant Ioan yn Byford
4.75 milltir
Amgueddfa ac Oriel Gelf Henffordd a Chanolfan Croeso Henffordd
9.75 milltir
Eglwys y Santes Fair yn Fownhope
6.75 milltir
Tŷ'r Farchnad yn Rhosan ar Wy
10.5 milltir
Maes parcio Kerne Bridge
5.5 milltir
Tafarn y Saracen's Head yn Symonds Yat
7.5 milltir
Neuadd y Sir yn Nhrefynwy
5.5 milltir
Hen Orsaf Tyndyrn
10.25 milltir
Canolfan Croeso Cas-gwent
5.75 milltir

Sut mae'n gweithio

Ar ddiwedd pob cam byddwch yn gweld un o'r arwyddion hyn lle gallwch sganio cod QR, a fydd yn dangos eich bod wedi cwblhau'r rhan honno o'r daith gerdded.

Bydd eich pasbort digidol yn cael ei stampio'n awtomatig. Efallai y bydd lleoliadau cod QR yn ffenestr amgueddfa, siop, gwesty neu lety gwely a brecwast gerllaw, neu ar hysbysfwrdd eglwys neu bentref.

Mae disgrifiad o'r lleoliadau i gyd yn y disgrifiad llwybr ac maen nhw wedi eu marcio ar fap y daith yma.

Mae 17 stamp i'w casglu i gyd a byddwch angen o leiaf 12 i hawlio eich bathodyn a'ch tystysgrif.

Nid oes signal ffôn symudol ym maes parcio Rhyd-y-benwch (dechrau/diwedd y Llwybr), felly tynnwch lun ohonoch eich hun a'i lanlwytho i hawlio eich stamp ar gyfer y rhan honno o'r daith gerdded.

Llwytho llun pasbort

Maint mwyaf y ffeil yw 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Diolch! Llwythwyd eich llun, a byddwn yn adolygu eich llun ac yn diweddaru eich pasbort os ydyw'n llwyddiannus.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Cynllunio Eich Antur