Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 3

O Raeadr Gwy i'r Bontnewydd-ar-Wy

Rhan 3

O Raeadr Gwy i'r Bontnewydd-ar-Wy

Mae'r tro hwn yn cynnig cymysgedd braf o dir fferm, hen ffyrdd, coetir a bryniau agored, gyda rhai darnau serth o dir i fyny at y pwynt uchaf o 1240 o droedfeddi (378 metr). Gadewch Raeadr Gwy a phasio'r rhaeadr y galwyd y dref ar ei hôl am mai yma mae rhaeadr yr Afon Gwy. Croeswch yr Afon Elan wrth yr hen le rhydio drwy gerdded dros y bont grog siglo i gerddwyr.

Y tu hwnt i Eglwys Sant Gwrthwl yn Llanwrthwl mae'r llwybr yn mynd o amgylch bryn Trembyd (Golygfa o'r Byd), sy'n nodi ymyl ddwyreiniol un o'r ardaloedd mwyaf o ucheldir comin agored yng Nghymru. Mae Llwybr Beicio Cenedlaethol rhif 8 yn cyfuno â darn o'r rhan hon o'r llwybr.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Ar y groesffordd yn Rhaeadr Gwy
Gorffen:
Gyferbyn â Fferm Pen y bont yn y Bontnewydd-ar-Wy
Pellter:
9.5 milltir (15.3 km)
Amser:
4 awr 45 munud
Esgyniad yr uchder:
1677 troedfedd (511 metr)
Map OS:
Explorer 200 Llandrindod a Dyffryn Elan
Bwyd a diod:
Gorsaf betrol gyda siop a chaffi ar yr A470 ger Llanwrthwl, 1 km o'r llwybr. Siopau, tafarnau a chaffis yn Rhaeadr Gwy.
Cludiant cyhoeddus:
Rhaeadr Gwy, Llanwrthwl (ar ben y bont ar yr A470) a'r Bontnewydd-ar-Wy (New Inn) ar daith y gwasanaeth bws rhwng Rhaeadr Gwy a Llanfair-ym-Muallt.
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Swyddfa'r post yn y Bontnewydd-ar-Wy

Uchafbwyntiau

CARAD yn Rhaeadr Gwy

Mae TimeScape yn Rhaeadr Gwy yn agor yr haf hwn yng nghanolfan gelfyddydau gymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch – CARAD. Mae amgueddfa stryd awyr agored y tu allan i'r amgueddfa hefyd yn arddangos cyfrinachau anhygoel oedd wedi eu cuddio yng nghefn gwlad o amgylch Rhaeadr Gwy, yn cynnwys straeon treftadaeth leol lliwgar. Mae CARAD yn elusen annibynnol sy'n annog pobl i gyfranogi mewn gweithgareddau celf a threftadaeth. Cofiwch gael stamp digidol ar eich pasbort yng nghanolfan CARAD, Unedau 1 a 2 East Street, Rhaeadr Gwy, LD6 5ER.

Ewch i'r wefan
Canolfan Fwydo Barcud Coch Gigrin

Mae Fferm Gigrin yn fferm ddefaid deuluol 160 erw sy'n enwog am ei Chanolfan Fwydo Barcud Coch. Roedd barcutiaid cochion yn gyffredin ar un cyfnod ond cawsent eu herlid gan giperiaid Oes Fictoria a chyfrannodd hynny at y dirywiad yn eu nifer. Erbyn yr 1930au, roedd nifer y barcutiaid cochion ym Mhrydain wedi gostwng i ddim ond dau bâr ym mryniau Cymru. Sefydlwyd Gigrin yn 1992 yn dilyn cais gan yr RSBP pan oedd dim ond 6 barcut coch yn clwydo ar y fferm. Diolch i amddiffyniad cyfreithiol a ffisegol mae'r nifer wedi codi i 600 yn y gaeaf.

Ewch i'r wefan
Bryn Trembyd - Golygfa o'r Byd

Mae bryn Trembyd yn nodi ymyl ddwyreiniol un o'r ardaloedd mwyaf o ucheldir comin agored yng Nghymru. Ystyr Trembyd yw ‘Golygfa o'r Byd’ ac mae golygfeydd ysblennydd yno o Fynyddoedd Cambria. Bydd taith gerdded gylchog heriol 10 milltir (6.2 km) o hyd, sy'n gadael Llwybr Dyffryn Gwy wrth Eglwys Sant Gwrthwl yn Llanwrthwl, yn eich cymryd i'r copa sy'n 1969 o droedfeddi (600 metr) o uchder.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort