Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 8

Hay-on-Wye to Bredwardine

Rhan 8

Hay-on-Wye to Bredwardine

RHYBUDD AM Y DAITH: Mae Llwybr Dyffryn Gwy ar gau ger Nant Hardwicke, tua 2 filltir i'r dwyrain o'r Gelli Gandryll. Mae rhan o'r llwybr hwn yn mynd i fyny ac i lawr yn serth mewn rhannau. Pan fyddwch yn gadael y Gelli Gandryll, croeswch Nant Dulas, sy'n nodi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae'r llwybr yn croesi caeau gan basio Fferm Priory, sy'n awgrymu wrth gwrs bod hwn yn briordy ar un cyfnod, ac yn parhau dros gaeau a lonydd cefn gwlad. Cyn iddo gyrraedd Fferm Locksters Pool, mae'r llwybr yn dilyn hen drac Rheilffordd y Golden Valley am ychydig bellter.

Dyma oedd tir Arglwyddi Normanaidd y Mers ac mae'r llwybr yn pasio mwnt a beili yn Lower Castleton (ac yn Bredwardine). Mae llwybr serth i fyny at Fryn Merbach lle bydd yr uchder o 1000 o droedfeddi (305 metr) yn rhoi golygfeydd i chi dros Fryniau Cymru a'r Malverns. Mae'n bosib bod y llwybr ceffylau yn y fan hon yn hen lwybr i'r porthmyn oedd yn dod ag anifeiliaid i'r marchnadoedd yng Nghanolbarth Lloegr a Llundain. Mae'r daith yn serth i lawr i Bredwardine.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Y bont dros yr Afon Gwy yn y Gelli Gandryll
Gorffen:
Gwesty'r Red Lion yn Bredwardine
Pellter:
8.5 milltir (13.7 km)
Amser:
4 awr 30 munud
Esgyniad yr uchder:
1396 troedfedd (426m)
Map OS:
Explorer 201 Tref-y-Clawdd a Llanandras
Bwyd a diod:
Dim ar y ffordd.
Cludiant cyhoeddus:
Gwasanaeth bws rhwng Aberhonddu a Henffordd sy'n pasio drwy'r Gelli Gandryll. Gwasanaeth bws rhwng Henffordd a Bredwardine.
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Eglwys Sant Andreas yn Bredwardine

Uchafbwyntiau

Bryn Merbach

Roedd Comin Merbach yn ardal bori bwysig ar un cyfnod i ffermydd lleol ond, erbyn hyn, mae'n warchodfa natur sydd â glöynod byw, adar a phathewod. Mae Llwybr Dyffryn Gwy'n dilyn llwybr ceffyl, a oedd mae'n debyg yn llwybr i'r porthmyn ar un adeg fyddent yn cymryd eu gwartheg a'u da byw i'r marchnadoedd yng Nghanolbarth Lloegr a Llundain, flynyddoedd lawer cyn i'r rheilffyrdd gyrraedd. O'r garnedd ar gopa Bryn Merbach gallwch weld un sir ar ddeg ar ddiwrnod clir.

Ewch i'r wefan
Pentref coll Crafta Webb

Wedi i'r cyn-dramp a ddaeth yn filiwnydd, George Davies, adael £30,000 i helpu'r bobl dlawd yn lleol, ymddangosodd anheddfa anarferol Crafta Webb bron dros nos ar Fryn Bredwardine. Yn ôl y drefn ‘hafod unnos’ credai pobl y gallent hawlio darn o dir comin yn eiddo iddynt os byddent yn adeiladu tŷ arno, gyda mwg yn dod allan o'r simnai, o fewn un noson. Cofnododd Francis Kilvert ymweliadau â'r pentref ffyniannus o 400 o bobl yn ei ddyddiaduron, ond erbyn 1900 roedd pawb wedi mynd. Yr enw arno erbyn hyn yw'r pentref ‘a grebachodd’.

Ewch i'r wefan
Gwlad Kilvert

Un o awduron natur a theithio gorau'r 19eg ganrif oedd Francis Kilvert, sef ficer Cleirwy a Bredwardine. Cadwodd ddyddiadur yn cofnodi digwyddiadau bywyd o ddydd i ddydd fel roedd ef yn eu gweld nhw, yn sôn am ffordd o fyw ar ffin Cymru sydd bellach wedi diflannu. Mae sedd goffa, o dan goeden ywen enfawr ym mynwent Eglwys Sant Andreas yn Bredwardine, i gofio am Francis, a fu farw yma yn 1879, yn 38 oed. Mae ei fedd yn groes farmor ar ochr Ogleddol Eglwys Sant Andreas.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort