Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 4

O'r Bontnewydd-ar-Wy i Lanfair-ym-Muallt

Rhan 4

O'r Bontnewydd-ar-Wy i Lanfair-ym-Muallt

Mae hwn fel arfer yn ddiwrnod hawdd o gerdded, a llawer ohono ar hyd yr afon, yn weddol wastad gyda rhai elltydd ysgafn. Mae'r llwybr yn gadael y Bontnewydd-ar-Wy ar darmac am 800 llath (750 metr). Byddwch yn ofalus iawn ar y rhan hon o'r daith am fod y traffig yn teithio'n gyflym iawn ar y ffordd hon.  

Yn agos at Lanfair-ym-Muallt, mae'r dyfroedd gwyllt a phyllau dwfn yng Nghreigiau Penddol yn arbennig o ysblennydd ar ôl glaw trwm. Mae'r llwybr yn cyrraedd Llanfair-ym-Muallt ar hyd rhodfa goed gerllaw'r Afon Gwy drwy barc Y Groe.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Gyferbyn â Fferm Pen y bont yn y Bontnewydd-ar-Wy
Gorffen:
Y Groe, Llanfair-ym-Muallt
Pellter:
6.5 milltir (10.5 km)
Amser:
2 awr 45 munud
Esgyniad yr uchder:
530 troedfedd (162 metr)
Map OS:
Explorer 200 Llandrindod a Dyffryn Elan
Bwyd a diod:
Dim ar y ffordd, mae tafarnau a siop a swyddfa bost yn y Bontnewydd-ar-Wy.
Cludiant cyhoeddus:
Taith fws gylchog drwy gyfrwng Llanfair-ym-Muallt, Rhaeadr Gwy, Y Bontnewydd-ar-Wy a Llanfair-ym-Muallt. Gorsaf drenau Ffordd Llanfair-ym-Muallt, 1.5 milltir i'r gogledd o Lanfair-ym-Muallt. Nodwch nad oes pontydd i gerddwyr ar draws yr afon rhwng gorsaf drenau Ffordd Llanfair-ym-Muallt a Llwybr Dyffryn Gwy, sydd ar y lan gyferbyn.
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Llety Gwely a Brecwast Bron Wye, Church Street, Llanfair-ym-Muallt

Uchafbwyntiau

Sioe Frenhinol Cymru

Llanelwedd, sydd yr ochr arall i'r afon o Lanfair-ym-Muallt, yw cartref a maes arddangos parhaol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Pan fydd Sioe Frenhinol Cymru'n digwydd ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, mae Llanfair-ym-Muallt yn orlawn ag arddangoswyr, ymwelwyr a'r gymuned ffermio o bob cwr o'r wlad, am bedwar diwrnod o gystadlu sy'n cynnwys da byw, torri coed, treialon cŵn defaid, cneifio, garddwriaeth, mêl a chrefftau, yn ogystal ag atyniadau, arddangosiadau, gweithgareddau a cherddoriaeth fyw.

Ewch i'r wefan
Yfed y Dŵr

Yn y 18fed ganrif daeth yn ffasiynol i ymweld â lleoedd oedd â ffynhonnau dŵr mwynol i ‘gymryd y dŵr’. Gallai Llanfair-ym-Muallt gynnig Ffynhonnau'r Parc (dŵr halwynog) a Ffynhonnau'r Glannau (ffynnon sylffwr), oedd yn boblogaidd gyda phobl o Oes Fictoria a'r Oes Edwardaidd oedd yn chwilio am iachâd. Cyrhaeddodd y rheilffordd yn yr 1860au a bu hynny o gymorth i gynyddu poblogrwydd y dref, ac ychwanegwyd ‘Wells’ i'w henw Saesneg – Builth Wells. Cafodd ardal glan yr afon, sef Y Groe, ei throi'n ardal gyhoeddus braf gyda phafiliwn cychod a bandstand.

Ewch i'r wefan
Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru

Mae cofeb yng Nghilmeri, y tu allan Lanfair-ym-Muallt i ddangos y fan lle lladdwyd yr arwr o Gymro, Llywelyn ap Gruffudd, yn 1282. Llywelyn oedd gwir Dywysog olaf Cymru cyn i'r teitl gael ei ail ddefnyddio gan Edward I a'i roi i etifedd gwrywaidd gorsedd Lloegr. Yn dilyn ei farwolaeth, yn ôl y chwedl, cafodd pen Llywelyn ei olchi yn y ffynnon gerllaw. Gyda'i farwolaeth y daeth diwedd i wrthsafiad trefnedig i reolaeth Lloegr yng Nghymru ac, i bob pwrpas, terfynodd yr hawliad am annibyniaeth Cymru gyda'i farwolaeth ef.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort