Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 11

O Henffordd i Fownhope

Rhan 11

O Henffordd i Fownhope

O'r bont dros yr Afon Gwy, mae llwybr glan yr afon yn ymlwybro drwy Bishops Meadow i bont grog Fictoria sy'n croesi'r Afon Gwy. Yna mae'r daith gerdded yn dilyn llwybrau trefol allan o Henffordd, gan ymuno â llwybr troed sy'n dirwyn yn agos at yr Afon Gwy gan ddilyn y gorlifdir draw i Hampton Bishop ac at dafarn o'r enw Bunch of Carrots! Croeswch y B4224 a dilynwch yr afon Llugwy i bentref Mordiford. Mae darn bryniog yn mynd o amgylch coetir hynafol rhwng Mordiford a Fownhope, gan basio Bagpiper's Tump.

Yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr, roedd milwyr Albanaidd o fyddin y Seneddwyr yn gwersylla yma ac mae'n debyg bod pibydd ar y bibgod wedi ymarfer ar fryncyn bach a elwid y ‘tump’. Os hoffech ymweld â Fownhope, ar ôl croesi'r ffordd i'r de o Fferm Nupend, chwiliwch am lwybr troed ar y dde i'ch cymryd i lawr i'r pentref sydd 750 llath (700 metr) i ffwrdd.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Yr hen bont dros yr Afon Gwy yn Henffordd
Gorffen:
Fownhope – 750 llath (700 metr) i ffwrdd o ganol y pentref
Pellter:
6.75 milltir (10.9 km)
Amser:
4 awr
Esgyniad yr uchder:
194 troedfedd (59 metr)
Map OS:
Explorer 189 Hereford & Ross-on-Wye
Bwyd a diod:
Bwyd a diod mewn tafarnau yn Hampton Bishop a Mordiford.
Cludiant cyhoeddus:
Rai dyddiau, gallwch fynd i Fownhope ar y gwasanaeth bws rhwng Henffordd a Woolhope.
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Eglwys y Santes Fair yn Fownhope

Uchafbwyntiau

Eglwys Gadeiriol Henffordd

Mae lleoliad yr eglwys gadeiriol wedi bod yn fan addoli ers 696 a chafodd ei hailadeiladu yn gynnar yn y 12fed ganrif yn yr arddull Normanaidd/Romanésg. Erbyn diwedd y 12fed ganrif, roedd wedi dod yn ganolfan ddysgu genedlaethol bwysig. Mae gan Henffordd Lyfrgell Gadwynog unigryw o'r 17eg ganrif lle defnyddir y system ddiogelu effeithiol o ddal llyfrau yn eu lle gyda chadwynau. Hon yw'r fwyaf o'i bath i oroesi gyda'i holl gadwyni, rhodenni a chloeon yn gyfan o hyd. Efengylau Henffordd a ysgrifennwyd yn yr 8fed ganrif yw'r llyfr hynaf a phwysicaf yn y llyfrgell.

Ewch i'r wefan
Mappa Mundi

Cafodd un o drysorau gorau'r byd canoloesol, y Mappa Mundi yn Henffordd ei greu oddeutu'r flwyddyn 1300. Mae mwy na 500 o ddarluniau ar femrwn yn dangos 420 o ddinasoedd a threfi, 15 o ddigwyddiadau o'r Beibl, 33 o blanhigion, anifeiliaid, adar a chreaduriaid rhyfedd, 32 o luniau o bobloedd y byd ac 8 darlun o fytholeg glasurol. Mae'n gipolwg hynod o ddiddorol ar y ffordd yr oedd ysgolheigion yn dehongli'r byd yn ysbrydol ac yn ddaearyddol ar y pryd.

Ewch i'r wefan
Y Tŷ Du a Gwyn

Mae'r Tŷ Du a Gwyn, sydd ynghanol Henffordd, yn dŷ ffrâm bren Jacobeaidd sydd wedi ei gadw'n rhyfeddol o dda. Adeiladwyd hwn yn 1621 a llwyddodd i osgoi cael ei ddinistrio ym mlynyddoedd cynnar y 19eg ganrif pan gafodd nifer o'r adeiladau o'i amgylch eu rhwygo i lawr. Nawr mae'r Tŷ Du a Gwyn yn amgueddfa wedi ei dodrefnu yn arddull y cyfnod, ac mae'n rhoi cipolwg ar fywyd dyddiol yn y cyfnod Jacobeaidd drwy ei gasgliad rhyngwladol bwysig o ddodrefn derw a murluniau prin o Loegr.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort