Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 9

O Bredwardine i Byford

Rhan 9

O Bredwardine i Byford

An easy stage along quiet lanes at the start, past Bredwardine church, crossing the Wye at Bredwardine bridge and passing Brobury House and Gardens. Back on the footpath at Brobury Scar knarled old chestnut trees line the way. Here the Wye has cut deep into the sandstone creating a cliff-type bluff with a 302ft (92m) drop to the river below.

Mae'r llwybr yn dilyn Taith Gerdded Monnington, sy'n rhodfa filltir o hyd, gyda phinwydd yr Alban a choed yw a blannwyd yn 1623 gan James Tomkins o Monnington Court, i ddathlu ei etholiad yn Aelod Seneddol. Peidiwch â cholli'r cyfle i weld Eglwys y Santes Fair ym Monnington, sy'n eich cludo'n syth yn ôl i gyfnod Adferiad Charles II yn 1679. Yna mae'r llwybr yn pasio drwy berllannau afalau seidr estynedig, sy'n eiddo i Bulmers Henffordd, er mwyn cyrraedd Byford.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Gwesty'r Red Lion yn Bredwardine
Gorffen:
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yn Byford
Pellter:
4.75 milltir (7.6 km)
Amser:
2 awr
Esgyniad yr uchder:
289 troedfedd (88 metr)
Map OS:
Explorer 201 Tref-y-Clawdd a Llanandras
Bwyd a diod:
Dim ar y ffordd.
Cludiant cyhoeddus:
No public transport between Bredwardine and Byford. Bus service between Hereford and Bredwardine (check timetables).
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Eglwys Sant Ioan yn Byford

Uchafbwyntiau

Tŷ a Gerddi Brobury

Pan adeiladwyd Tŷ Brobury yn yr 1880au, roedd glannau'r Afon Gwy'n safle perffaith i roi gardd deras Fictoraidd. Mae'r golygfeydd ar draws y dyffryn o'r gerddi'n cynnwys ficerdy Regentaidd prydferth lle bu Francis Kilvert yn byw, ac mae Tŷ Brobury ei hun wedi ei adeiladu ar hen ardd lysiau'r ficerdy. Dywedir bod Kilvert wedi plannu'r Forwydden a welir heddiw ar y lawnt uchaf yn Nhŷ Brobury.

Ewch i'r wefan
Eglwys y Santes Fair yn Monnington

St. Mary’s is a little gem of history, surrounded on 3 sides by water, with no road access and still lit by oil lamps. Uvedale Tomkins of Monnington Court rebuilt the original 13th century church in 1679. His grandfather, James, had been a staunch supporter of the King during the English Civil War, but was hung by the Parliamentarians in 1643.  Uvedale repaid the execution of his grandfather by rebuilding the church and erecting a Royal Coat of Arms to celebrate the Restoration of Charles II.

Ewch i'r wefan
Murluniau yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yn Byford

Paentiwyd y murluniau 600 oed hyn oddeutu'r amser yr oedd saethwyr bwa a saeth Swydd Henffordd yn brwydro yn Ffrainc, gan ennill buddugoliaeth i Harri V ym Mrwydr Agincourt. Cafodd paentiad ei ddarganfod ar y wal ddeheuol yn 1951 sy'n dangos y Santes Margaret gyda llyfr a chroes. Datgelwyd rhagor o baentiadau yn yr 1970au ar y wal ddwyreiniol, yn dangos y Forwyn Fair yn cysgodi eneidiau o dan ei chlogyn tra bo Sant Mihangel yn pwyso eneidiau a'r diafol yn ceisio dylanwadu ar y glorian.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort