Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 6

O Erwyd i'r Clas-ar-Wy

Rhan 6

O Erwyd i'r Clas-ar-Wy

Taith gerdded hawdd, yn bennaf ar lwybrau gwastad ar ymylon caeau a thraciau ond gyda rhai rhannau ar ffyrdd. Gan adael Pont Erwyd mae'r llwybr yn pasio Oriel Gelf Gorsaf Erwyd gynt. Mae'r cwpwl o filltiroedd cyntaf yn mynd ar hyd y ffordd cyn croesi'r Afon Gwy dros y bont grog yn Llansteffan.

Ar ôl y bont mae rhan fer iawn ar ymyl ffordd brysur yr A470. Yn ôl ar lan yr afon mae darn arbennig o hardd o'r Afon Gwy, yn pasio Neuadd Llangoed, a oedd yn eiddo i Laura Ashley ar un cyfnod. Mae golygfeydd hyfryd o'r Mynydd Du ar y rhan hon i lawr i Fochrwyd. Byddwch yn croesi'r afon eto a bydd llwybrau gwastad dros y caeau'n arwain i mewn i'r Clas-ar-Wy.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Pont Erwyd
Gorffen:
Pont Y Clas-ar-Wy
Pellter:
8.75 milltir (14.1 km)
Amser:
3 awr 15 munud
Esgyniad yr uchder:
Fawr ddim
Map OS:
Explorer 188 Llanfair-ym-Muallt
Bwyd a diod:
Siop y pentref ym Mochrwyd, tafarn dros Bont Bochrwyd. Caffi a gorsaf betrol ar ochr ddeheuol Pont Y Clas-ar-Wy. Tafarn yn y Clas-ar-Wy.
Cludiant cyhoeddus:
Gwasanaeth bws rhwng Aberhonddu a Henffordd sy'n rhedeg drwy'r Clas-ar-Wy. Gwasanaeth rhwng Aberhonddu a'r Drenewydd sy'n stopio yn Erwyd a Bochrwyd. Gwasanaeth bws rhwng Llanfair-ym-Muallt a Henffordd sy'n stopio ym Mochrwyd, Erwyd a'r Clas-ar-Wy, bob dydd Mercher a dydd Sadwrn (ac eithrio ar y gwyliau cyhoeddus).
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Caffi'r Paddler's Rest yng Nghanolfan Gweithgareddau'r Afon Gwy, Y Clas-ar-Wy, HR3 5NW

Uchafbwyntiau

Neuadd Llangoed

Yr hen enw ar Neuadd Llangoed oedd Castell Llangoed, ond heddiw mae'n westy moethus. Mae'n bosib mai dyma lle'r oedd safle Senedd gyntaf Cymru. Cafodd y plasty, a adeiladwyd oddeutu'r flwyddyn 1633 ar arddull Jacobeaidd, ei ailfodelu gan Syr Clough Williams-Ellis cyn 1914 (a aeth ati'n ddiweddarach i brynu a dylunio pentref dull Eidalaidd Portmeirion). Yn amgylchynu'r neuadd mae gerddi muriog a choed ysblennydd ac, ar un cyfnod cyflogid 20 o ddynion yno i ofalu am y gerddi.

Ewch i'r wefan
Pont Llanstephan

Adeiladwyd y bont hon gan David Rowell a Chwmni Westminster yn 1922 a dyma'r unig bont grog bren i gerbydau sydd ar ôl yng Nghymru. Adeiladodd yr un cwmni'r bont dros yr Afon Gwy yn Foy yn Swydd Henffordd y byddwch yn ei phasio yn nes ymlaen ar y daith, ac mae gan honno waith latis tebyg.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort